Headerbild

Verksamhetsplan

Vilhelmina Ridklubbs verksamhetsplan 2012, antagna vid årsmötet 2012-02-28

 

Till vrk är alla välkomna och klubben ska präglas av stort engagemang för såväl människor som hästar. Vi behöver arbeta med vårt förhållningssätt och tydliggöra våra uppdrag, fortsätta utveckla vår förening i enlighet med vår föreningsidé.

Vi behöver stärka och tydliggöra varumärket Vilhelmina Ridklubb och jobba mer med marknadsföring. Arbeta för att utöka samarbetet och kontakten med kommunen samt utveckla samarbetet med SISU.

Vi har ökat antalet medlemmar och vi har stärkt vår klubbanda. Vi har engagerade styrelsemedlemmar med tydliga roller, arbetsgrupper och vi har en ökad delaktighet.

Vi har en bättre och tydligare kommunikation till våra medlemmar och blivande medlemmar.

Som ideell förening så måste klubbens medlemmar hjälpa till mer än tidigare, det är en förutsättning för att vi ska kunna överleva och fortsätta utvecklas. Hjälp i arbetsgrupperna behövs.

 

Ridskolan

Vi behöver se över möjligheten till att utöka vårt utbud i verksamheten. Vi ska jobba för att öka kvalitén på ridundervisningen och öka utbildningsnivån på våra hästar och ponnyer. Vi ska sträva efter att behålla de elever vi redan har och arbeta för att vi har ökat antalet elever på abonnemangsridning till 65 st elever. Våra hästar ska behandlas med kunnande, kärlek och omsorg.

 

Anläggning

Skapa en ökad trivsel och en väl fungerande anläggning, som är godkänd av SvRF.

Minst 2 st träffar/år med kommunen.

 

Utbildning och kursverksamhet

Vi ska öka antalet utbildningstillfällen och aktivitetstillfällen i verksamheten. Förbättra utbudet av utbildning. Utveckla samarbetet med sisu.

 

Ekonomi

Arbeta för en positiv utveckling av ekonomin.

Hitta långsiktig lösning för en stabilare och starkare ekonomi.

 

Tävling/Aktiviteter/Träning

Utveckla tävlingsverksamheten och därigenom också stärka ekonomin samt att det är ett mervärde för våra ridskoleelever och övriga medlemmar.

 

Personal

Vi behöver se över personalstyrkan och arbetsuppgifter hitta lösningar för avlastning av skötsel av hästar och anläggning.

Inventera behovet av utbildning av personal och styrelse.

Bra kontakt mellan styrelse och personal samt inom personalgruppen. Vi ska jobba för en bra arbetsmiljö. Fortsätta erbjuda praktikplats på anläggningen.

 

Sponsor

Jobba aktivt med att öka antalet sponsorer i föreningen för att stärka ekonomin.

 

Privathästuppstallade

Det ska vara attraktivt att stalla upp sin häst på anläggningen.

 

Cafeteria

Arbeta för att cafeterian blir mer attraktiv och öka utbudet