Headerbild

Anläggningskort

Pris:
                                 Medlem                  Ej medlem

Helår enskild              1500kr                         X

Helår familj               1900kr                        X

(Helårskort gäller 1 Jan-31 Dec).

6 Mån enskild             1000 kr                        X

6 Mån familj               1200 kr                      X

(6 Mån gäller från det datum du löser kortet och 6 månader framåt).

 

Dagskort anläggning inkl daguppstallning (1-8h)

200 kr/person och gång,

för icke medlem i vrk 300 kr/person och gång.

Vill du ha ensamrätt i manege eller paddock när du kommer ner & rider? Då betalar du en extra avgift på 70 kr/person och timme. Om du inte är medlem är det 150 kr/person och timme. (max tid som går boka är 2h)

Vid kurs eller annat arrangemang med längre tid, kontakta kontoret för prisinformation och bokning.  

Info om anläggningskort:

Koret krävs för dig som vill nyttja anläggningen.

För hästar uppstallde på vrk ingår anläggningskortet i månadshyran.

Kortet behövs inte då man deltar i aktiviteter där särskild hyra betalas,
för nyttjandet av anläggningen.

Kortet löses per kalenderår eller halvår. A
vgiften betalas i förskott.
Ingen återbetalning av kortet oavsett skäl.

Kortet är personligt, alternativt familjekortet (gäller för de som är skriva på samma adress). Medhjälpare/skötare som skrittar fram alternativt av eller tillfälligt rider kortinnehavarens häst/ponny behöver ej lösa kort (tillfälligt ex vid försäljning) Ägaren till kortet skall dock närvara.

Daguppstallning ingår i utebox.
Box måste bokas via kontoret då boxarna är låst. Boka senast dagen innan ankomst.
Boxen skall låsas & mockas noggrant efter användning, ev foder får ej lämnas kvar. Vid ev misskötsel utgår en rengörings avgift på 400.

Hagar får EJ utnytjas (även om det finns ledigt, detta pga smittorisk).

Vattenspilta och skötselplats får användas när inte ridskolan behöver dessa.
Skall även rengöras direkt efter användning.

Urlastning & pålastning ska ske på parkeringen. Eventuellt spån och träck m.m. som hamnar på backen städas bort.

Städa upp efter dej på anläggningen.

Ridhus/utebana kan användas när det inte är bokat för andra aktiviteter.
Se då till att följa gällande ridhsregler, dessa hittar du till vänster i menyn i fliken "ridhuset"

Vaccinationskort skall uppvisas & kopieras innan urlastning av häst får ske.
Hästen skall vara vaccinerad enligt TR.

Om du vill ha ridhus/utebana för dej själv måste du boka med ensamrätt.
Detta görs via kontoret. I annat fall kan andra komma och rida sammtidigt.

I övrigt se ridhus/anläggnings reglerna.