Headerbild

Ryttarmeddelande Lokal dressyrtävling 2 Juli 2016

Meddelande till ryttare.

Välkommen till Vilhelmina Ridklubbs lokala dressyrtävling för ridhäst och ponny, den 2 Juli 2016.

Avanmälan ska göras i TDB senast kl. 18.00 dagen innan tävling. Eventuellt veterinär- eller läkarintyg mailas till vrk@vilhelmina.ac  senast den 10 juli. Sena strykningar görs via telefon 070-2825814. 

Startanmälan  Alla ekipage som ej avanmält betraktas som startanmälda. 

Efteranmälan tas ej emot under tävlingsdagen.

Startlistor   Publiceras vår hemsida vilhelminaridklubb.com. Fasta starttider tillämpas i alla klasser och definitiva startlistor publiceras senast kl. 20.00 dagen innan tävling. 

Sekretariat  Öppnar kl. 08.00. Innan urlastning ska giltigt vaccinationsintyg uppvisas hos parkeringspersonal.

Prisutdelning Sker direkt efter avslutad klass i alla klasser till häst för de tre främst placerade och övriga till fots.

Banor  Tävlingen avhålls utomhus på grusbana 45 x 55m med collectingring. Framridning sker i ridhus 20 x 60m med sandunderlag.

Uppstallning sker i permanenta boxar med spån . Extra spånbal kan köpas för 100kr, meddela uppstallningsansvarig innan ankomst. Boxen ska tömmas och sopas ren före avfärd. 

Tidsprogram:

Lördag 2/7
KL 09.00 LC:1 Ridhäst.
Därefter LB:1 Ridhäst.
Därefter LA:1 Ridhäst.
Paus
Därefter LC:1 Ponny.
Därefter LB:1 Ponny.

Parkering  Följ p-vakternas anvisningar. Meddela om du kommer med hästbuss, gäller även små hästbussar, senast den 30 Juni till vrk@vilhelmina.ac 

Servering  Finns på tävlingsplatsen där det går att köpa hamburgare, smörgåsar och  fika. Betalning sker kontant eller via swish. 

Förfrågningar Emily Stighall 070 6433992 och Emma Persson 070 2825814

Övrigt  Hundar skall hållas kopplade. Vilhelmina Ridklubb är en rökfri anläggning och rökning får endast ske på anvisad plats.