Headerbild

Info och regler.

 

Omklädningsrum finns på anläggningen och får användas av alla elever, även för de som inte har skåp. I omklädningsrummet hjälps vi alla åt att städa och hålla ordning.

Kvarlämnande kläder och andra tillbehör kastas efter en månad.

Vill du hyra ett skåp? Ta kontakt med personalen.

Lektionerna på abonnemangsridning är 60 minuter och består av dressyr, hoppning, teori även körning, voltige, sitsträning och longering förekommer. Hur många lektioner som är i varje gren är beroende på vart i utbildningsstegen gruppen befinner sig.

5-eller 10-kort är 60-30 min beroende på vilket alternativ du valt.

Din lektionstid är den tid som du disponerar hästar, ridledare och ridbana. Upp- och avsittning, samt fram och bortplockning av material ingår i lektionstiden.

Ridskolan förbehåller sig rätten att när som helst under pågående termin eller vid terminsskifte, ändra ridtid, ridledare och/eller gruppindelning om så behövs.

När man börjar på ridskolan förbinder man sig att hålla sig uppdaterad och att följa de regler som är gällande. Dessa regler finns tillgängliga på anslagstavlor och på hemsidan.

Är ditt barn i behov av ledare så är det du som förälder som gör detta. Alla nybörjare har ledare från början.

 Ryttaren ansvarar för sin egen säkerhet.

 Till medlemsavgiften finns en olycksfalls försäkring kopplad som gäller vid aktivitet arrangerad av ridklubben.

Avgiften skall erläggas i förskott senast det datumet som anges på fakturan. Vid utebliven/försenad betalning stängs eleven av från ridningen, till dess att fakturan är reglerad. Gäller alla avgifter kopplade till ridklubben. Vid utebliven betalning skickas fakturan vidare för kravhantering.
Delbetalning av fakturan är möjligt, kontakta personalen om detta är aktuellt.  
Vi skickar alla fakturor med e-faktura.

Din ridplats/abonnemang gäller tills du själv säger upp den skriftlig på anvisad blankett som lämnas till kontoret. Senaste datum för uppsägning är 1/6 för nästkommande hösttermin och 1/12 för nästkommande vårtermin. Efter dessa datum så tillkommer en administrativ avgift på 500 kr. OBS! gäller ej 5 & 10-Kort.

Återbetalning av abonnemangsavgiften kan ske vid sjukdom eller skada där man kan visa ett läkarintyg där det framgår att man helt måste avhålla sig från ridningen. Återbetalning sker då av kvarvarande ridtillfällen.

Ridklubben är en ideell förening och behöver därför hjälp med olika saker för att få föreningen att fungera och för att kunna hålla tillbaka avgifterna.
Detta kan vara att hjälpa till vid olika aktiviteter, baka till cafeterian, städdagar osv.

Vi behöver personer som kan sitta med i styrelsen och ingå i olika arbetsgrupper.
Mera information om detta finns på anslagstavlan i stallet. Du kan också kontakta personalen, valberedningen eller någon i styrelsen för mer information.

Vi har ca 3 st försäljningar/år av tex plastpåsar,lotter och kläder. Här har du som elev möjlighet att medverka och dessutom få rabatt på din ridavgift. Samtidigt som vi kan tjäna in en extra slant till föreningen.

Cafeterian är öppen varje vardagkväll mellan kl 17:30-19:30. Detta sköts ideellt av ridelever & eller förälder. För varje termin upprättas schema, där du själv har möjlighet att välja dag.
Nyckeln hämtar du hos ridläraren. Möjlighet att sälja sina cafékvällar finns.

Abonnemangselever som har ridit 2 terminer på ridskolan har helgfodring av hästarna (ingen hästhantering). Detta rullas på eleverna och det är ca 2 helger/termin. Fodringsrutiner finns i stallet. Det är viktigt att du kommer på din fodringsdag så hästarna får den skötsel som de behöver. Mer information om helgfodring finns i separat information.
Möjlighet att sälja din fodring finns. Men kom i håg att detta är en del i utbildning och en chans att lära sig om hästens skötsel, som du missar om du inte deltar.
Du börjar som hjälpfodrare och har då en huvudfodrare som lär dig hur det går till.